Berit Andnor leder S-valberedning

2:05 min

Förra statsrådet Berit Andnor kommer att leda den socialdemokratiska valberedning som ska föreslå ny partiordförande och eventuellt andra personförändringar i partiledningen.

Valberedningen kan pröva alla platser, enligt partisekreteraren Ibrahim Baylan.

– Samtliga VU och partistyrelseplatser står till valberedningens förfogande. Sedan har vi stadgar där det är väldigt tydligt att kollektiva beslut om att folk avgår inte kan tas utan den slutsatsen måste var och en komma till.

– Jag förutsätter att var och en känner respekt för valberedningens arbete och om valberedningen vill göra större förändringar ska det vara fritt fram för valberedningen att kunna göra det.

Det VU Ibrahim Baylan talar om är Socialdemokraternas verkställande utskott - den operativa partiledningen.

Valberedningen ska nu "pröva förtroendet" för alla i partiledningen men det betyder inte att alla ska avgå.

– Var och en är vald på ett personligt mandat och därför är det så att om valberedningen nu ska bedriva detta arbete sker det i dialog med både partiorganisation, medlemmar men också med de ledamöter som man i så fall anser bör lämna sina platser.

– Det är ett arbete som valberedningen ska bedriva.

Ibrahim Baylan själv vill gärna sitta kvar som partisekreterare och bedömer att han har förtroende att göra det från sitt parti.

Den enda i partiledningen som sagt att hon vill avgå hittills är partiledaren Mona Sahlin.

Jytte Guteland, ordförande i ungdomsförbundet SSU, drog igång debatten genom att kräva att alla i ledningen skulle ställa sina platser till förfogande och vill se byte på flera poster än bytet på partiledarposten.

– Vi tror att det är viktigt att se att det handlar om ett nytt lag och då förstår man att det inte handlar om en person utan att det behövs ett antal nya äldre och också fler yngre som får ett uppdrag att ge Socialdemokraterna ett starkare förtroende – särskilt kring förmågan att skapa jobb men också förmågan att skapa ett jämlikt samhälle.