De plankar för att väcka debatt om bilsamhället.

4:40 min

Det är irrationellt och omodernt att låta bilar ta så stor plats på stadens gator. Det tycker Alexander Berthelsen från organisationensom vill skapa debatt om bilsamhället genom att vägra betala för sig i kollektivtrafiken.

- Det finns ingenting som kan motivera massbilism i en så tät stad som Stockholm är.

Vi bad ett gäng journaliststudenter vid Södertörns högskola att höra med stockholmarna om bilens plats i stan och Hanna Westerlund följde med Alexander Berthelsen ned i tunnelbanan.

- Du tycker inte att du snyltar?

-Nej, det är precis som när man går ut i strejk, eller gör en blockad. Det handlar om en påtryckningsmetod.

Planka vill skapa opinion för att införa nolltaxa i kollektivtrafiken, alltså göra den helt avgiftsfri och skattefinansierad. De vill också diskutera vilken roll trafiken skall spela i staden. Göra politik av trafikpolitiken igen, säger Alexander Berthelson.

-  Man tänker att trafiken, det löser någon som har pluggat  på KTH, som kan en massa siffror. Men hur många siffror man än räknar på kan man aldrig få fram hur vi vill leva i våra stad. Hur vill vi att det ska var i den här staden där vi bor?

Alexander Berthelson menar att en stad inte kan byggas bra både för bilar och kollektivtrafik. Det är ett vägval man måste göra, vilken trafiksort man ska satsa på.

Även vilken plats människor ska ha i förhållande till bilen är ett politiskt val, påpekar han på Mariatorget, där fikande flanörer får trängas på en smal remsa av trottoaren medan en ensam bil färdas genom fyrvägskorsningen. Alexander tycker att korsningen är överdimensionerad.

- Det är ju bara en stor asfaltsplätt där det inte finns någonting. Istället trängs alla som rör sig på trottoarerna.

På samma yta där två bilar står parkerade skulle istället tio personer kunna sitta och fika och prata. Att bilar tar så mycket plats är ingen naturlag, avslutar han.

- Det finns alltså någon som vill att det ska se ut såhär, annars skulle det inte göra det.

Hanna Westerlund