Oenighet om människosmuggling

EU-länderna lyckades inte på måndagen enas om gemensamma straff för människosmuggling.
Förslaget som Sverige lagt fram, att människosmugglare ska kunna dömas till åtta års fängelse i samtliga EU-länder mötte motstånd bland annat från Tyskland och Danmark. Den cyniska handeln med främst kvinnor och barn som säljs till sexindustrin, är ett växande problem. Sverige hade önskat att ett beslut skulle fattas under det svenska ordförandeskapet. Men beslutet kan dröja till hösten.