Jag vågar inte ställa krav

Radiopsykologen den 2 december 2010

Elli är väldigt rädd för att bli lämnad. Konsekvensen är att hon inte vågar ställa några krav i relationer. Men nu börjar Elli känna att hon fått nog av att inte visa vem hon är och vad hon vill. Hur ska hon våga bryta mönstret?

Britta skriver till Radiopsykologen och berättar om en anorexi, som hon tidigare led av. Det är nu tio år sen och hon mår idag bra, men ibland kommer tankarna på att sluta äta ändå tillbaka. Kommer hon någonsin att helt bli fri från anorexin?

Vad har Du för råd att ge Elli och Britta?