Nya stimulansåtgärder diskuteras

2:23 min

Uppgifter om att det kan komma nya jättelika stimulansåtgärder har lett till säkta marknadsräntor för de mest krisdrabbade länderna. Det är enorma belopp som diskuteras.

Senare i dag håller Europeiska Centralbanken ECB ett möte om eurokrisen.

Harry Flam är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet:

– Det diskuteras ett program där ECB och Euroländerna tillsammans ska garantera lån på 2000 miljarder euro, säger han-

Det motsvarar ungefär 20 000 miljarder svenska kronor, eller sex gånger värdet på Sveriges totala produktion under ett år.

Det som diskuteras är att den Europeiska centralbanken ska flöda marknaden med nya pengar genom att köpa upp enorma mängder statsobligationer, alltså ta över lån till enskilda europeiska stater. Syftet är att jätteinsatsen ska sänka ränteläget i Europa.

Och anledningen till att nya extrema åtgärder nu diskuteras är att förra helgens räddningspaket till krisdrabbade Irland misslyckades med att lugna finansmarknaderna. Krisen blev snarast djupare.

Den stora risken med att låta den Europeiska centralbanken trycka nya pengar är att inflationen på sikt kommer att stiga i Europa. Och det strider egentligen mot vad centralbanken ska ägna sig åt, säger Harry Flam.

– Nämligen prisstabilitet, låg stabil inflation. Så det bär naturligtvis emot. Men mot det här ska då vägas risken för att hela eurosystemet, hela valutaunionen, spricker, säger han.

I går höll representanter för världens 20 rikaste ekonomier ett telefonmöte för att diskutera krisen för euron. Och USA:s finansdepartement skickade ett sändebud till Bryssel. Oron är stor för att eurokrisen ska sprida sig över världen.

Det som pågår är egentligen ett försök att med statliga insatser försöka rädda många av Europas banker. Finansmarknadens investerare tror nämligen att stödpaketen till Grekland och Irland inte kommer att räcka. 

Länderna kommer istället att tvingas ställa in sina betalningar i alla fall och börja förhandla om att skriva av en del av sina lån. Och då hamnar många av de banker som lånat ut pengar i svårigheter. Det riskerar i sin tur att hota hela Europas ekonomi. Stora mängder skattepengar har redan satsats på att försöka hindra en sån utveckling.

– Visst har skattebetalarna i de här länderna redan fått betala lite grann. Men det här är ändå ingenting mot vad som kommer att hända om man tvingas till nedskrivningar av de här lånen. Då kommer de stora kostnaderna för skattebetalarna, säger Harry Flam.