Bråk kring Världskulturmuseet

"Inte konstnärens roll att bedöma säkerhetsläget"

2:22 min

Blåsvädret kring Världskulturmuseet i Göteborg och utställningen Jerusalem tilltog i går efter att flera personer vittnat om den press som sattes på fotografen Elisabeth Ohlson Wallin inför öppnandet av utställningen. I säkerhetsarbetet talades om att utställningen kunde vara ett hot mot rikets säkerhet och då ville museichefen Mats Widbom att Ohlson Wallin själv skulle avgöra om hon ville gå vidare med utställningen. En fråga som hon inte tycker att en konstnär ska utsättas för.

– En konstnär har inte det helhetsgreppet. Det hade varit lättare om han sagt att han inte vågade visa bilderna. Eller ännu bättre om han att sagt konst måste visas till varje pris, säger Elisabeth Ohlson Wallin.

Hon menar att polisens bedömningar kan bero på just det samhällsläge som utställningen ville kommentera och att det måste vara museets ansvar att ta ställning till säkerhetsläget, inte den enskilde konstnären.

– Ska vi konstnärer börja tänka på vad som är farligt och inte så hamnar vi i ett läge, som det exempelvis Sverigedemokraterna vill ha, att man ska styra över konsten.

När vi igår sökte museichefen Mats Widbom för en kommentar fick vi istället prata med kommunikationsansvarige Anna Mighetto. Men hon ville inte säga något vare sig om vems ansvar det är att ta ställning till om utställningen kan genomföras eller om Mats Widboms agerande.

– Vi är nöjda över att det gått så bra med utställningen, vi har haft många besökare och inga incidenter, säger Anna Mighetto.

Enligt både Elisabeth Ohlson Wallin och andra vittnen som GT talat med sa Mats Widbom att han inte kunde ta beslut om att stoppa utställningen utan att mista jobbet.

Ohlson Wallin beskriver hur hon känt sig pressad och hur ett skräckscenario med hot såväl mot svenska soldater som mot henne själv kunde bli resultatet av utställningen.

GT:s Ingrid Norrman skriver i sin artikel om det hela att Widbom borde avgå som chef för Världskulturmuseet eftersom han inte vågat ta beslut själv. Kommunikationschef Anna Mighetto säger att Widbom inte ser någon anledning att kommentera interna frågor eftersom utställningen varit en framgång.

– Det svåra med att vara museichef är att man måste både vara akademiker och ekonomisk och vara kunnig inom yttrandefrihet och konst. Jag tror inte Mats kunde ta alla de fyra komponenterna på ett skickligt sätt, säger Elisabeth Ohlson Wallin.  

Kulturnytt har också pratat med Mats Palmgren, biträdande chef vid polisen i Storgöteborg.

Han avvisar att polisen skulle ha bedömt utställningen som en risk mot rikets säkerhet och förklarar att sådana bedömningar dessutom inte är något polisen går ut med vare sig offentligt eller till ett museum.