Arsenikätande bakterie kan avslöja liv i rymden

1:28 min

Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa har gjort en upptäckt som gör att sannolikheten ökar för att man kan hitta liv på andra ställen i universum. Nasa har hittat en bakterie som fungerar på ett principiellt helt annorlunda sätt än alla andra livsformer på jorden.

– Vi har öppnat dörren för att det kan finnas liv på andra ställen i universum, och det är stort, säger Felisa-Wolfe-Simon som lett Nasas forskningsprojekt.

Nasa hade kallat till presskonferens som skulle handla om utomjordiskt liv och vad man visade upp var en bakterie som lever - på jorden, i en saltsjö i Kalifornien.

Men det finns en koppling till universum. Sjön kryllar av liv, bland annat av en bakterie som fått namnet GFAJ-1 som är fullständigt unik för att finnas på jorden. Den lever på och byggs upp av arsenik, ett gift som annars dödar samtliga andra varelser.

Allt liv som man hittills känner till, utan undantag, förutsätter syre, kol, väte, kväve, svavel och fosfor - med undantag för den här bakterien som alltså också har som ingrediens arsenik som där ersätter eller kompletterar fosfor.

Upptäckten är sensationell eftersom det visar att liv kan se ut på helt andra sätt än vad man föreställt sig tidigare.

Det betyder också att liv kan tänkas i miljöer som hittills ansetts helt uteslutna, och en möjlighet är alltså att livsformer annorlunda än de som förekommer på jorden kan finnas på andra ställen i universum.