Stockholm

Utländska uteliggare kan få eget stödcenter

1:46 min

Stadsmissionen i Stockholm vill öppna ett stödcenter för hemlösa EU-medborgare, med hjälp av EU-pengar. Det handlar om personer som kommit till Stockholm i hopp om att hitta ett arbete och som nekas plats på härbärge eftersom de inte är skrivna i Sverige.

Antalet hjälpsökande som kommer till Stockholm från andra länder i Europa har under senare år ökat. Men möjligheterna till stöd och hjälp har hittills varit mycket begränsade.

– Det här är personer som kommer hit för att arbeta. De är oftast kapabla som vem som helst av oss. Det visar ser, och som oroar oss, är att efter ett antal månader så märker vi att den fysiska och psykiska hälsan går ned kraftigt i den här gruppen, säger Stadsmissionens direktor Marika Markovits.

Det är det här Stadsmissionen vill förhindra. På ett särskilt medborgarkontor för EU-medborgare skulle personerna kunna få sina basbehov tillgodosedda men också få råd och stöd i hur de ska ta sig ur sin svåra situation.

Problemet för de EU-medborgare som kommer till Sverige med drömmen och ett jobb och en bättre framtid ser helt annorlunda ut jämfört med Stadsmissionens vanliga besökare.

Personerna har sällan missbruk eller psykiska problem, däremot står de helt utanför det svenska välfärdssystemet.

– Det stöd de egentligen behöver är rådgivning, hur det svenska samhället fungerar, hjälp att fatta beslut om man ska stanna kvar eller resa hem igen. Det har vi inte kunnat ge. Vi har länge känt att det skulle behövas ett medborgarkontor här i Stockholm, säger Marika Markovitz.

– I början så tänkte vi att de hade någonstans att bo, men det visade sig att den här gruppen sover utomhus. De har inte ens tält.