EU-beslut om flyktingskydd

EU-länderna kom sent på måndagskvällen överens om hur ett stort antal flyktingar i en krissituation ska få skydd.
Det direktiv EU nu har enats om innebär bland annat att ett beslut om att ta emot flyktingar i en massflyktsituation fattas med kvalificerad majoritet - inget land kan lägga in ett veto. Den ekonomiska bördan för flyktingmottagningen ska fördelas mellan EU-länderna. Direktivet garanterarer att makar - eller sambor - samt deras barn ska får återförenas. Flyktingarna ska ha rätt att få ta arbetet omedelbart och dom ska garanteras bostad, akutsjukvård och utbildning. år. Migrationsminister Maj-Inger Klingvall - som i egenskap av EU-ordförande ledde förhandlingarna - beskriver resultatet som ett genombrott i arbetet med att skapa en gemensam asyl- och invandringspolitik i EU.