Katrineholm

Chef föreslår skola på alla lov

Elever som riskerar att inte nå målen i skolan kan komma att få möjlighet att gå i skolan på alla loven. Det föreslår bildningsförvaltningens chef i Katrineholm Jörgen Rüdeberg, skriver Katrineholmskuriren.

Lovskolan är tänkt för elever från årskurs 5 och upp till gymnasiet. Det ska inte bara gälla svenska, engelska och matematik, utan fler ämnen, eftersom kraven på behörighet till gymnasiet ökar nästa läsår.

Jörgen Rüdeberg menar att eleverna måste få möjlighet att nå målen tidigare än vad som sker idag och att skola under några veckor på sommaren inte räcker till för alla.