Ingrid Hammarlund

4:49 min

Ingrid Hammarlund är lektor i musikterapi och ämnesansvarig på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes nuvarande forsknings- och utvecklingsarbete - FoU-projekt - heter När musiken blir språk och språket blir musik. Projektet avser att utpröva och utvärdera musikterapi som estetisk resurs och specialpedagogiskt stöd för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.