Norrköping

Ny Norrköpingsfilm klar

1:28 min

Nu släpps den andra dvd-filmen med Norrköpingshistoria. Det är Stadsmuseet och Stadsarkivet som har låtit ta fram ytterligare filmer ur de nästan hundra timmar film om Norrköping som finns bevarat.

Den här gången är det presentations- eller marknadsföringsfilmer som har valts ut.

De äldsta rörliga bilderna som finns är från 1906 och visar konst- och industriutställningen. Den modernaste filmen på dvd:n är från 2006.

– Vi knyter samman säcken och visar Norrköpings stad under hundra år, säger Anders Karlin som är film- och bildansvarig på Stadsmuseet.

Presentationsfilmerna speglar stadens historia och de visades ursprungligen bland annat som förfilmer på biografer, på skolor och företag.

Ett exempel är filmen ”På återseende" från 1973 som syftade till att få tidigare Norrköpingsbor att flytta tillbaka till stan när de statliga verken kom. Filmen Spiralen från 1963 visar bland annat det nybyggda polishuset.

Norrköpings kommun var ganska tidig med att göra den här typen av filmer, andra städer såsom Linköping har inte något motsvarande arkiverat.

Rolf Jonsson, förste arkivarie på stadsarkivet, har en förklaring till varför Norrköping har låtit producera sådana här filmer genom åren:

– Man gör sånt här för att stärka självbilden och självkänslan, man vill visa att så här har vid et i Norrköping och det är inte alls så illa som det kan låta ibland, säger Rolf Jonsson, förste arkivarie på stadsarkivet.

Den första dvd:n med Norrköpingsfilmer har sålts i runt tusen exemplar. Förhoppningen är att den nya ska sälja det dubbla och därmed finansiera en tredje film så småningom. Filmerna säljs på Stadsmuseet.