Den unga politiken finns i förorten

1:40 min

Svenskar mellan 18 och 25 med utländsk bakgrund i storstädernas förorter, är mer politiskt intresserade än andra svenskar. Det visar en rapport från Ungdomsstyrelsen som överlämnades till regeringen idag.

Suleiman Ali och Guleed Mohamed har grundat Love Tensta - Sveriges första hoppförmedling.

– Det största enskilda problemet är inte arbetslöshet eller alla de här dåliga nyheterna som man hör på TV, utan det är att folk känner att de inte riktigt har grepp om sitt öde, säger Suleiman Ali.

Inger Asching jobbar på Ungdomsstyrelsen och är chef för enheten som tagit fram rapporten

– Unga människor med utländsk bakgrund som bor i socialt utsatta områden har generellt ett lite större politiskt intresse än svenskfödda ungdomar, säger hon.

– Dessa ungdomar diskuterar politik när de öppnar kylskåpet och ser hur många varor som finns därinne, säger Guleed Mohamed. Han är 22 år och har sökt jobbet som konsthallschef för Tensta konsthall.

Inger Ashing från ungdomsstyrelsen igen

– Det finns de som menar att det faktum att man bor i områden där man också från samhällets sida har mycket insatser för att bryta utanförskap av olika slag, att det kan ha en positiv effekt

Men Guleed Mohamed från Love Tensta har en annan teori.

– Politik i förorten är mer verklig och mer påtaglig än andra ställen. Det vore konstigt om folk inte vore mer politiskt medvetna i förorterna för de riktiga experterna finns här.