Medicinsk blodtrycksbehandling med mobilen

1:56 min

Mobiltelefonen kan förbättra behandlingen av högt blodtryck. Det hoppas läkare vid Centrum för personcentrerad vård vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg. De har startat en forskningsstudie i ämnet. Patienterna får rapportera sina symptom regelbundet till sina läkare genom mobilen. Det gör att både läkare och patienter kan få en bättre bild av hur behandlingen kan skräddarsys för att passa bättre.

– Det är väldigt svårt att komma ihåg vilka symtom man har när man kommer på läkarbesök kanske en till två gånger per år. Men har man en systematisk uppföljning kanske varje dag hur trött man är eller hur stressad man är så får man ett bättre underlag och kan kanske få en bättre behandling för det höga blodtrycket, säger Karin Kjellgren som är professor i omvårdnad.

I det nya forskningsprojektet kan både läkare och patient följa symptomen. Patienten får på detta sätt en aktuell bild av hur han eller hon mår som visar hur symptom och blodtryck varierar, kanske på en kurva. Där kan man också direkt se hur blodtrycket påverkas om medicin inte tas under ett par dagar, om man stressar för mycket eller motionerar mer än vanligt kan följas i kurvan.

– Många patienter som vi har intervjuat tycker att man vill se relationen mellan sitt höga blodtryck och sina symptom på ett mer systematiskt sätt, säger Karin Kjellgren.

Man brukar säga att högt blodtryck inte har några symptom, att det är en tyst sjukdom, är det så?

– Nej, väldigt många patienter upplever trötthet, yrsel, huvudvärk. Kanske symtom som man inte kopplar till det höga blodtrycket, men samlar man in de här symtomen mer systematiskt kan man se tydligare mönster och koppla det till blodtrycket, svarar Karin Kjellgren.

Det gäller såklart att komma ihåg att rapportera regelbundet och det kan mobiltelefonen hjälpa till med. Patienten kan få påminnelse i sin telefon om att ta sina mediciner, röra på sig, stressa mindre och äta bra.