Oden kan behöva tas hem om vintern blir isrik

2:44 min

Den svenska isbrytaren Oden är uthyrd och befinner sig i Antarktis när det ser ut att bli en vinter med mycket is här hemma. Sveriges Redareförening är kritisk till det, men infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tror inte att det blir några problem med isbrytningen.

– Förutom de isbrytare som vi har förutom Oden så har vi också hyrt in ytterligare isbrytare som ska kunna täcka upp för den här kapaciteten. Så det borde finnas möjligheter att hålla farlederna öppna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Redareföreningen är orolig att det ska uppstå ett kaos igen om det blir en svår isvinter och att det vore bättre om Oden fanns hemma.

– Det kan man väl säga, så jag kan förstå den oron också men det som jag vet är att de här fartygen vi har som är hemma, har en fullgod kapacitet. Dessutom har de extra som vi tar in, de täcker egentligen upp Odens kapacitet också om det är inte är väldigt extrema situationer och då får man alltid göra en fundering om man kan ta hem fartyg eller inte. Men så har jag inte tolkat att man ska behöva vara orolig just idag, säger hon.

Kan det bli aktuellt att ta hem Oden i sådana fall?

– Det finns alltid den diskussionen om att man har den möjligheten att kunna göra så, det beror naturligtvis på var hon befinner sig. Men man ska också kunna känna att de övriga isbrytare som vi har, vi har betydligt många fler idag i tjänst än vi hade för tio år sedan, att vi klarar oss utan Oden.

Om Oden kan hyras ut vintertid, varför behöver Sverige ha den isbrytaren då?

– Oden finns av flera skäl naturligtvis. Dels för att den har en extra kapacitet att komma igenom hård och tuff is men den finns också med i ett samarbete som vi har när det gäller just forskningsinsatser, inte minst med det svenska polarforskningssekretariatet och vi har ett gemensamt delat intresse i Oden, så Oden är väldigt speciell och kan användas till många mer områden än bara isbrytning. Och när vi hyr ut henne kan vi också tjäna pengar på det vilket bland annat kommer näringen till del med sänkta avgifter i sjöfart, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sjöfartens branschorganisation Sveriges redareförening är kritisk till att Oden hyrs ut. Det riskerar både sjötrafiken och industrin, säger vd Håkan Friberg.

– Sverige är beroende av sjöfarten, så att inte kunna säkerställa våra farleder och hålla dem farbara det tycker vi är allvarligt, säger Håkan Friberg.

Vad kan det få för konsekvenser?

– Det kan få konsekvenser för industrin att de inte får ut sina varor eller hem varor, att vi inte får in bränsle till Sverige, att våra fartyg fastnar ute i isen och så vidare. Det finns flera risker i detta att vi inte har en kapacitet, säger Håkan Friberg.

Oden är 108 meter lång och är Sveriges största isbrytare. Men nu när isläggningen kommit i gång, extremt tidigt på sina håll, är fartyget på väg till Antarktis på forskningsuppdrag. Sjöfartens branschorganisation, Sveriges redareförening, är kritisk till hur Sjöfartsverket sköter isbrytningen.

– Jag menar att vi nu har byggt de här fartygen för isbrytning. Då ska de också finnas på plats för att hålla farlederna öppna, säger Håkan Friberg.

Förra isvintern var svår för sjöfarten. Ett tag i början av mars satt omkring 50 fartyg fast i Östersjön, varav flera passagerarfärjor.

– Vi har inte sovit så mycket, man blir ju nyfiken att titta på isbrytare och helikoptrar, säger en passagerare ombord på en färja som fast en natt i isen.

En annan bad till högre makter.

– Jag har bett till Jesus för jag visste att vi måste ha ett mirakel.

Viking Lines Skandinavienchef Jan Kårström var inte nöjd sedan hans fartyg kört fast.

En farled ska hållas öppen av isbrytare, och i det här fallet är det så bevisligen att isbrytarna inte klarade av det, säger Jan Kårström.

Enligt SMHI har isen nu lagt sig en månad tidigare än normalt i södra Sverige, och prognoserna pekar på fortsatt kallt väder med istillväxt. Men Sjöfartsverket räknar inte med att det ska bli ett svårt isläge när de planerar vintern.

Det är femte året i rad som Oden hyrs ut för forskning, och tack vare det tjänar Sjöfartsverket uppemot 20 miljoner kronor som kan användas för att ta in extra isbrytare vid behov. Blir det en blid vinter är uthyrningen en ren vinstaffär, säger rederichef Tomas Årnell. Han tycker inte att uthyrningen av Oden försämrar kapaciteten.

– Jag bedömer att det inte får några konsekvenser för tillfället. Vi har Oden i vår flotta och kan ta hem henne om så skulle behövas. Och totalt sett har vi det antal isbrytarresurser som krävs för en normal vinter, säger Tomas Årnell.

Är det inte lite märkligt att hyra ut den största isbrytaren med förra årets isvinter i färskt minne?

– Det är en väldigt marginell vinst vi skulle haft med mer resurser att ta till under den väldigt korta perioden, säger Tomas Årnell, rederichef på Sjöfartsverket.