Wikileaks

Sverige stoppade USA:s fångtransporter

Nya dokument från Wikileaks som Svenska Dagbladet har tagit del av bekräftar att amerikanskt flyg vid flera tillfällen mellanlandat på svenska flygplatser med hemliga fångtransporter. Utrikesminister Carl Bildt säger att Sverige idag inte längre trafikeras av sådana flyg.

– Vi har ingen information om några sådana över huvud taget, så att problemet föreligger inte, säger Carl Bildt.

Hur kan vi veta det?

– Vi har kontroll på vårt luftrum självfallet och har kontinuerligt tittat på sådana här saker, men det har inte funnits någon anledning att aktualisera den frågeställningen över huvud taget under senare tid.

Vid två tillfällen under 2006, i februari och i april, ska amerikanska flyg ha mellanlandat i Sverige.

Ombord fanns fångar som skulle deporteras till Mellanöstern, enligt hemliga dokument från den amerikanska ambassaden i Stockholm som Svenska Dagbladet via Wikileaks har tillgång till.

Även tidigare har uppgifter cirkulerat om att transporter via Sverige ägt rum kring den här tiden. Men de diplomatiska dokument som nu har läckt ut bekräftar och ger detaljer kring händelserna.

Några dagar innan det andra planet skulle landa i april 2006 började svenska myndigheter misstänka att det handlade om just en fångtransport. Därför ställdes en rad besvärliga frågor till USA om planet och syftet med flygningen.

När planet väl hade landat i Sverige klädde svensk underrättelsepersonal ut sig till flygplatsarbetare. De kunde gå ombord och bekräfta att det rörde sig om en fångtransport. Sverige deklarerade då att framtida flygningar kommer att granskas hårdare och enligt uppgifter till SvD fick det USA:s flygningar att upphöra helt.

Sven Hirdman, som har en lång diplomatisk karriär bakom sig, tror att det uppmärksammade fallet med de två avvisade egyptierna i början av 2000-talet, spelade in i Sveriges tuffare linje 2006.

– Man vill väl försäkra sig om att det inte var något likande som inträffade 2001 och 2002, i samband med bortförandet av de där två egyptierna, vilket var en stor skandal, och det var väl anledningen till att man uppträdde med lite större kärvhet mot den amerikanska ambassaden i det här fallet, säger han.