"Bra hanterat av regeringen och utrikesdepartementet"

Nya dokument från Wikileaks som Svenska Dagbladet tagit del av visar att amerikanskt flyg vid flera tillfällen mellanlandat på svenska flygplatser med hemliga fångtransporter, men att den svenska regeringen 2006 stoppade mellanlandningarna. Toppdiplomaten Sven Hirdman tyckte regeringen hanterade det utmärkt.

Sverige kallade upp USA:s chargé d'affaires till utrikesdepartementet för att svara på en rad skarpa frågor, och det avskräckte troligen amerikanerna, tror Sven Hirdman, pensionerad ambassadör och toppdiplomat:

– När man då stöter på detta motstånd från regeringens sida så drog man väl slutsatsen att det var bättre att genomföra mellanlandningar för att tanka i andra länder än i Sverige.

Vid två tillfällen under 2006, i februari och i april ska amerikanska flyg ha mellanlandat i Sverige. Ombord fanns fångar som skulle deporteras till Mellanöstern. Detta enligt hemliga dokument från den amerikanska ambassaden i Stockholm som Wikileaks publicerar och som Svenska Dagbladet skriver om.

Tidigare har även Expressen publicerat uppgifter om de här transporterna. Men de diplomatiska dokument som nu läckt ut bekräftar och ger fler detaljer kring händelserna.

Några dagar innan det andra planet skulle landa i april 2006 började svenska myndigheter misstänka att det handlade om just en fångtransport. Därför ställdes en rad besvärliga frågor till USA om planet och syftet med flygningen. Till exempel om vilken amerikansk myndighet som genomförde transporten, vilka kategorier av personer som blir transporterade och om de transporterades mot sin vilja.

– Att man mötte de här hårda frågorna från regeringens sida på våren 2006 var ju besvärande för amerikanerna, för de ville ju inte erkänna, och erkände väl inte heller då, att man hade utländska fångar ombord på planet. Det var inget som de ville tala om varken för regeringen eller för någon annan, säger Hirdman.

Den vid den här tiden tillträdande socialdemokratiske utrikesministern Jan Eliasson bekräftar för Ekot att han fick information om utrikesdepartementets agerande gentemot USA:s ambassad och att han gav sitt fulla stöd för det.

Även pensionerade ambassadören Sven Hirdman applåderar hanteringen:

– Jag tycker det var bra. Jag tycker regeringen hanterade det utmärkt 2006 när man nu fick veta i förväg att planet skulle komma. För det behövde ju tillstånd för att mellanlanda överhuvudtaget. Då gick man och kallade upp en amerikansk diplomat och ställde dessa penetrerande frågor, som sedan leder till att man ställer framtida krav på att om ni vill komma med statsflygplan så ska ni begära tillstånd tjugo dagar i förväg.

– Det var utmärkt hanterat av regeringen Persson, utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

Efter 2006 ska inga liknande amerikanska transporter ha mellanlandat i Sverige, enligt uppgifterna i Svenska Dagbladet.