Barnafödandet en lönefråga

Lön och barnafödande hänger ihop. Högre lön ökar sannolikheten för att män och kvinnor skaffar barn under den närmaste framtiden, visar ny undersökning.
Utredaren Ann-Zofie Duvander vid Riksföräkringsverket säger att låg lön delvis hänger samman med korta och osäkra anställningar, vilket också minskar viljan att föda barn. Undersökningen har gjorts på uppdrag av den arbetsgrupp som regeringen tillsatt för att ta reda på vad som ligger bakom det låga barnafödandet.