Västerbottens län

Många av länets gruvor har höga giftutsläpp

Sju av tretton aktiva gruvor i länet har sedan 2008 släppt ut mer giftiga ämnen än de har tillstånd till. Det visar en granskning som SVT:s Västerbottensnytt gjort.

Även de nedlagda gruvorna följer samma mönster, där har 16 av de 22 granskade gruvorna utsläpp som är farligt höga.

Ofta handlar det om giftiga ämnen som arsenik, bly, kadmium, koppar och zink.