Kungen ägde själv aktier i företag han främjade under ett statsbesök

4:11 min

Kungen ägde själv aktier i bolag, som han, på statens bekostnad, främjade under ett statsbesök. Det var i våras som kungen besökte Brasilien med svenska företag i följe, fem av dem ägde han och hans familj själv aktier i.

Företagen själva tycker att de gynnats av kungens arbete. Ett av dem var Investor, där Jacob Wallenberg är ordförande.

– Kungen är väldigt engagerad i vad företagen gör. Det har stor betydelse för svenska företag, så är det, säger .

Svenska företag, men dina företag, Investor, har det stor betydelse för er verksamhet?

– Ja, det har stor betydelse för alla svenska exportorienterade företag, och där ingår naturligtvis de företag där Wallenbergstiftelserna och Investor är stora ägare, säger Jacob Wallenberg.

Ett annat företag som var med i Brasilien var Ericsson där Henry Sténson är informationsdirektör.

Har kungens deltagande i statsbesöken gynnat Ericsson?

– Det är jag övertygad om att det har gjort, likaväl som andra medlemmar i kungahuset, inte minst kronprinsessan som jag själv har sett på plats. Att det har hjälpt oss, det är ingen tvekan om det, säger .

Krasst ekonomiskt gör ni bedömningen att delta i dessa statsbesök, att det gynnar Ericsson?

– Absolut, ingen tvekan om. Framför allt så är det ett konkurrensmedel för Sverige internationellt. Inte bara för Ericsson utan för alla bolag som är baserade i Sverige, så har det här betydelse, det är ingen tvekan om det, säger Henry Sténson.

Under ett statsbesök arbetar kungen för att främja svenskt näringsliv och export, inte minst de företag som åker med på resan.

Kungen och hans barn ägde under statsbesöket i Brasilien aktier i fem av de bolag som var med. Förutom Investor och Ericsson var det SKF, Scania och banken SEB.

Aktierna var då värda drygt 35 miljoner kronor.

Om man dessutom tar med tre bolag - som själva inte var i Brasilien, men som aktivt representerades av sin huvudägare Investor, var värdet på aktieinnehavet drygt 55 miljoner kronor.

Clas Sandgren är professor i rättsvetenskap och ordförande i Institutet mot mutor, han säger att kungen är immun mot åtal men att han ändå kan hamna i en intressekonflikt.

– Han bör inte agera för att företag, i vilka han har privatekonomiska intressen, gynnas av den näringslivsfrämjande verksamhet som han bedriver som statschef, säger .

Kungens och familjens förmögenhet förvaltas från Stockholms slott av Hovets ekonomichef, överintendent Jan Lindman.

Han vill inte svara på om det var lämpligt att kungen ägde aktier i bolag som han samtidigt främjade under statsbesöket i Brasilien - det är inget hovet kontrollerar, det är en fråga för UD anser han, eftersom UD anordnar statsbesöket.

– Det är en fråga för UD. Vi gör ingen sådan kontroll och det är heller inte vi som ska göra det, det är UD som är huvudman för en sådan resa, säger .

Men gynnar det de här bolagen att statschefen åker på de här besöken?

– Det måste UD svara på. Jag skulle tänka mig att de bjuder in företagen för att det finns intressen för de här företagen i det här landet, men det får UD svara på vilka överväganden man gör, säger Jan Lindman.

Men vad är hovets bild, gynnar man kungens privata förmögenhet på det här sättet?

– Nej, absolut inte, det finns inget som helst intresse av det. Här är kungen ute som statschef och utför sin uppgift enligt konstitutionen, säger Jan Lindman.

Caroline Vicini är chef för UD:s protokoll, den avdelning som arrangerade statsbesöket i Brasilien.

– Det enda jag kan säga är att vi arbetar inom ett system som är uppsatt för att gynna Sveriges intressen och inte den enskilde individens intressen. Vi arbetar inom ett system där Sverige har valt att ha en marknadsekonomi, det är de förutsättningar vi arbetar efter, beslutsfattandet sker här, säger .

Är det okej att statschefen indirekt jobbar för att gynna sina intressen under just ett besök som bekostats med skattemedel?

– Utan statschef blir det inget statsbesök och som situationen är och som det är uppbyggt i dag så får kungafamiljen äga aktier, säger Caroline Vicini.