Kungens privata aktieportfölj gynnades vid statsbesök

5:31 min

Kungen ägde själv aktier i bolag, som han, på statens bekostnad, främjade under ett statsbesök. Det var i våras som kungen besökte Brasilien med svenska företag i följe, fem av dem ägde han och hans familj själv aktier i. Företagen själva tycker att de gynnades av kungens arbete.
Hör reportage av Jesper Lindau

Ska kungen kunna äga aktier i de företag har gör reklam för under statsbesöken? debatt mellan Mona Aboujeib Broshammar, generalsekretare i Republikanska föreningen och Cecilia Magnusson, moderat riksdagsledamot och monarkist.

Ett av de var Ericsson, där Henry Sténson är informationsdirektör.

– Har kungens deltagande i statsbesöken, har det gynnat Ericsson? Det är jag övertygad om att det har gjort, likaväl som andra medlemmar i kungahuset, inte minst kronprinsessan som jag själv har sett på plats, att det har hjälpt oss, det är ingen tvekan om det, säger Henry Sténson som är informationsdirektör på Ericsson.

Men krasst ekonomiskt gör ni ändå bedömningen att delta i dessa statsbesök, att det gynnar Ericsson?

– Absolut, ingen tvekan om! Framför allt så är ju det ett konkurrensmedel för Sverige internationellt, inte bara för Ericsson utan för alla bolag som är baserade i Sverige, så har det här betydelse, det är ingen tvekan om det, säger Henry Sténson. 

Under ett statsbesök arbetar kungen för att främja svenskt näringsliv och export, inte minst de företag som åker med på resan. Med på resan till Brasilien i våras var företag som kungen och hans barn själva ägde aktier i.

Under statsbesöket i Brasilien ägde dom aktier i fem av de bolag som var med. Förutom Ericsson var det Investor, SKF, lastbilstillverkaren Scania och banken SEB. Aktierna var då värda drygt 35 miljoner kronor.

Om man dessutom tar med tre bolag, som själva inte var i Brasilien, men som aktivt representerades av sin huvudägare Investor, var värdet på det kungliga aktieinnehav bland bolagen, drygt 55 miljoner kronor.

Kungens och familjens förmögenhet förvaltas från Stockholms slott av hovets ekonomichef, överintendent Jan Lindman. Han vill inte svara på om det var lämpligt att kungen ägde aktier i bolag som han samtidigt främjade under statsbesöket i Brasilien, eller om de företagen faktiskt gynnades av kungens arbete i Brasilien. Det är en fråga för utrikesdepartementet anser Jan Lindman, eftersom UD anordnar statsbesöket.

– Det måste UD svara på. Jag skulle tänka mig att de bjuder in företagen för att det finns intressen för företagen i det här landet, men det får UD svar på vilka överväganden man gör, när det gäller inbjudningslistan eller deltagarlistan, säger Jan Lindman.

Jo, men vad är hovets bild, gynnar man kungens privata förmögenhet på det här sättet?

– Nej, absolut inte, det finns inget som helst intresse av det. Här är kungen ute som statschef och utför sin uppgift enligt konstitutionen, säger Jan Lindman.

Är det en lämplig situation att man samtidigt har privata intressen och samtidigt arbetar som statschef för att främja Sverige?

– Den frågan måste ställas till UD för det är dom som gör den här bedömningen, säger Jan Lindman.

Fast nu ställer jag frågan till dig, vad tycker du själv?

– Jag har ingen annan åsikt än den som UD står för och den planering som de genomför, säger Jan Lindman.

Går det på det sättet att skilja på rollerna som den privata personen som äger och den som verkar för ett högre intresse?

– När det gäller den här typen av verksamheter så är åtskillnaden den att det är UD som genomför planeringen av det här och det är inte kungen som bestämmer vad som ska besökas eller inte, utan UD står för planeringen så att jag skulle vilja säga att det är okontroversiellt, säger Jan Lindman.

På UD där jobbar Caroline Vicini som chef för UD´s protokoll, den avdelning som arrangerade statsbesöket i Brasilien.

– Utan statschef blir det ju inget statsbesök och som situationen är och som det är uppbyggt idag så får kungafamiljen äga aktier. Det är ju ingen som vad jag vet bryter mot några lagar här, och vi är inte satta här som någon sorts etik... eller att uttala oss om etik och moral på börsen eller i kungahuset eller någon annanstans. Vi följer våra regler här. Vi kan säga det att den här beslutsprocessen som den är, att det är regeringskansliet och först och främst UD som bereder de här besöken, säger Caroline Vicini.

Gynnar statsbesökets funktion på det här sättet hans privata ekonomi?

– Det tror jag inte ens går att mäta, ärligt talat. Förhoppningen är ju att man ska kunna visa på någon form av utfall av de här besöken genom ökad uppmärksamhet kring Sverige, ökad kännedom kring Sverige, ökad kännedom kring svenska produkter och så vidare, säger Caroline Vicini.

Det gynnar ju ändå ägarnas intressen, det är ju själva vitsen med ett bolag som ska skapa ett ökat mervärde för sina ägare?

– Men är inte det ett system som vi har valt att ha, annars skulle man ju leva i någon slags nordkoreansk realitet eller möjligtvis kubansk, att man bara ska ha statsägda företag och bara låta statsägda företag vara med i såna här sammanhang. Det är ju klart att allt exportfrämjande arbete som vi gör här kan, om man ägnar sig vetenskapligt åt detta, skulle möjligen kunna leda till någonting sånt här. Men den kopplingen som du gör här, jag tycker att det finns så pass mycket som talar för att det inte bereds på det sättet med det syftet att det blir väldigt mycket draget till sin spets, säger Caroline Vicini.