Stora investeringar krävs i Öresundsregionen

1:33 min

Det krävs massiva infrastruktursatsningar i Öresundsregionen för att undvika flaskhalsar i trafiken, visar en ny utredning. Bland annat så kommer man till slutsatsen att det bör byggas väg- och tågtunnlar mellan Helsingborg och Helsingör.

Kartläggningen av regionen, IBU - Öresund, presenterade sina resultat i dag.

– Kapaciteten på Öresundsbron kommer successivt att bli mer och mer intecknad, och det kommer att behövas en utbyggnad av Ring 5 och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, säger Charlotte Lindström, projektledare för IBU - Öresund.

Redan i dag får gods- och passagerartåg trängas på Öresundsbron vid vissa tidpunkter, och när bron eller tunneln mellan danska Lolland och den tyska ön Fehrman öppnas om knappt tio år förväntas gods- och passagerarmängderna öka ännu mer. För att undvika flaskhalsar på Öresundsbron så föreslår IBU- Öresund i sin slutrapport i dag flera stora infrastruktursatsningar.

Det handlar bland annat om investeringar i höghastighetståg i Sverige och Danmark, en ny ringväg, ring 5 i Köpenhamn, och en ny fast förbindelse över, eller rättare sagt under Öresund. Man förslår att det byggs både väg- och tågtunnlar mellan Helsingborg och Helsingör, en förbindelse som skulle kosta ungefär 39 miljarder svenska kronor.

– Det är enorma investeringar. Självklart handlar det om att man måste förhandla och se på olika finansieringslösningar innan det här skulle kunna bli en realitet, säger Charlotte Lindström.

Vad riskerar vi om vi inte gör det här?

– Vi riskerar att ha en sämre tillväxt i en av tillväxtregionerna. I stället för att undanröja hinder, ha en god utveckling så går man på sparlåga och gör det lite sämre än vad som skulle kunna vara möjligt, säger Charlotte Lindström.