Lindesberg

Gift från gruvdrift

1:29 min

Lovisagruvan i Lindesberg släpper ut en större mängd giftiga ämnen än vad Naturvårdsverkets riktlinjer tillåter. Men på Länsstyrelsen i Örebro tar man ändå uppgifterna med ro.

– Lovisagruvan har en väldigt liten produktion så trots att halterna av metaller ligger förhållandevis högt där man släpper ut så blir inte de totala mängderna så stora eftersom de har så liten produktion. Det är ganska små mängder av metaller som går ut under ett år.

Vad skulle hända då om Lovisagruvan hade en större produktion?
– Då får man ju titta på de här utsläppen och i vilken utsträckning de påverkar miljön, säger Sara Nummelin, miljlöhandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.

I Lovisagruvan i Lindesberg bryts alltså höghaltig zink och blymalm. Och halterna av zink och bly som rinner ut i det vatten som omger gruvan var under 2009 hela 602 mikrogram. Det visar siffror från SVT:s rapport.
Det kan jämföras med 45 mikrogram, som är den gräns där naturvårdsverket anser att bly blir direkt farligt för djur och växter.

Men att sifforna kan skilja så mycket menar Sara Nummelin beror på att det är svårt att följa genrella riktlinjer. Och att riktlinjerna inte bör, men får överskridas.

– De riktlinjer som Naturvårdsverket ger ut, de är någon slags riktlinje att utgå ifrån, sedan gör man en bedömning i varje enskilt fall och tittar på den specifika platsen och tittar på hur känslig naturen är på den platsen, berättar Sara Nummelin.

Lovisagruvan tittar i nuläget på hur de ska få ner de höga halterna av bly som släpps ut för att kunna åtgärda dem och det här ska redovisas till miljödomstolen vid årsskiftet. 


Ida.leveby_andersson@sr.se