Fröförsäljare oroas av nya EU-regler

2:18 min

Vid årsskiftet kommer nya EU-regler kring försäljning av fröer, och bland trädgårdsentusiaster och fröförsäljare på nätet har vågorna gått höga. Många befarar att unika köksväxter kan försvinna.

Jordbruksverket har fått in rekordmånga remissvar på föreskriften. En av dem som skrivit ett yttrande är Agneta Börjesson, som driver ett litet företag som bland annat vill sälja fröer.

– Syftet med direktivet är att öka den biologiska mångfalden, men den kommer ju inte att öka om kostnaden för att anmäla en sort blir för hög. Det är en sak som jag haft ett resonemang om i mitt remissvar, säger Agneta Börjesson som planerar att sälja ovanliga fröer i framtiden.

Agneta Börjesson är agronom och biolog och hon har en påse med en gammal svensk ärtsort från Visingsö som ska sättas i jorden till våren.

Hon tänker också sälja ärtor som fröer i sitt företag Röttle natur och kultur. Hon är en av dem som valt att yttra sig mot Jordbruksverkets förslag till nya regler om hur köksväxtfröer ska registreras inom EU.

Fler än någonsin innan har yttrat sig om de nya reglerna. 650 har lämnat remiss och lika många har hört av sig efter att tiden gått ut.

Många är oroliga för att avgifterna för att registrera en ny frösort kommer att bli så höga att en del växter försvinner.

– Eftersom informationen och diskussionen om de här förändringarna i mångt och mycket har kommit att beskrivas som att det begränsar möjligheterna så är det klart att det skapar ett engagemang. Men om vi inte skulle ha några avgifter alls så riskerar vi att samtliga Europas sorter skulle registreras i Sverige, eftersom om man en gång har registrerat en sort i ett land så får den säljas inom hela Europa sedan, säger Tobias Olsson, enhetschef på växtodlingsenheten på Jordbruksverket.

Kostnaden för att registrera en ny frösort för försäljning efter årsskiftet tror Tobias Olsson kommer att hamna på runt 1 500 kronor. Men när den väl är registrerad så får den säljas av alla i hela EU.

Avgifterna för att kontrollera att reglerna följs har ännu inte diskuterats, men det är egentligen kontrollavgifterna som oroar biologen och företagaren Agneta Börjesson mest.

– För en liten odlare så kan en dyr kontroll bli rätt jobbig. Det är så små mängder man jobbar med. Om man säljer fröpåsar för 1500 kronor och får en kontrollkostnad på 1500 kronor så är det ju ett nollsummespel och då är det ju ideellt arbete man gör, säger Agneta Börjesson.