Svenska elever sämre i skolan

1:48 min

Svenska skolelever fortsätter att halka efter i kunskap jämfört med elever i andra länder. Det visar en internationell jämförelse mellan hur mycket 15-åriga elever i olika länder kan som presenterats i dag. Svenska 15-åringar har blivit sämre inom alla undersökta områden. Det är allvarligt, säger Helen Ängmo, ställföretränande chef för Skolverket.

– Det är en mycket bekymmersam bild eftersom vi då försämrar oss på samtliga områden. Det som är allvarligt är också att aspekter på likvärdighet försämras. Det är också så att skillnader mellan eleverna har ökat och den social bakgrundens betydelse i Sverige har blivit större och till och med större än OECD-genomsnittet. Så det här tycker vi är oroande, säger Helen Ängmo.

För tio år sedan, när den första PISA-rapporten kom, låg Sverige i topp. Åtminstone högt upp, inom alla områden där elevernas kunskaper mäts.

Det gäller 15-åringarnas kunskaper i läsförståelse, naturvetenskap och matematik och också hur likvärdigt skolsystemet är.

Nu ligger Sverige på genomsnittet inom OECD inom alla områden.

Den senaste rapporten i dag visar att elevernas kunskaper i matematik och i naturvetenskap försämrats. I läsförståelse, där svenska elever låg klart över snittet för tre år sen, har kunskaperna sjunkit till genomsnittet.

Även när det gäller likvärdigheten har Sverige sjunkit från en topplacering för några år sen, till OECD- genomsnittet i dag.

Det som bedöms extra allvarligt är att det är de svaga grupperna som blivit större och försämrats mest.

Till exempel ligger 24 procent av landets 15-åriga pojkar under OECD-snittet i läsförmåga.

Den så kallade socioekonomiska bakgrunden, vilken utbildning föräldrarna har, spelar en allt större roll för elevernas resultat i skolan, enligt OECD:s PISA-rapport idag.