Ökade klyftor försämrar elevernas kunskap

1:57 min

De svenska 15-åringarnas kunskaper i skolan fortsätter att försämras. En ny internationell jämförelse visar att elevernas kunskap sjunker när det gäller läsförmåga, matematik- och naturvetenskap. Utbildningsminister Jan Björklund tycker att situationen är bekymmersam.

– Den visar att vi har väldigt stora problem i det svenska skolväsendet och orsakerna till det ligger i en skolpolitik som har förts i Sverige under 30-40 års tid, säger Jan Björklund.

Sedan alliansregeringen tog över för fyra år sedan har ändringar beslutats som träder i kraft 2011 och 2012. Mer prov, tidigare betyg, tydligare kursplaner och ny lärarutbildning för att nämna några. Men det tar tid menar Jan Björklund.

– Det är som att vända en atlantångare. Man vrider häftigt på styrratten, men det tar lång tid innan hela fartyget svängt färdigt.

Socialdemokraternas Mikael Damberg säger att partiet har en del av ansvaret och har därför omprövat sin skolpolitik. Men han vill se insatser nu.

– Jag tror att man i ett sådant här allvarligt läge inte kan vänta tio år på att vända utvecklingen i skolan heller. Man måste också ta ansvar här och nu. Då tror jag, precis som vi har tagit ansvar och varit konstruktiva gentemot regeringen och stött flera av deras förslag, så tror jag regeringen också måste lyssna på goda förslag från oppositionen, säger Mikael Damberg.

-- Vi har förslag som ligger på riksdagens bord nu om att öronmärka pengar skolan för att ge lärarna mer tid och möjlighet att stötta varje enskild elev, något som skolverket också pekar på, att elevernas rätt tills stöd är birstfälligt. I dag är det viktigt att göra insatser här och nu och långsiktigt.