"Fokusera på fler klimatgaser än koldioxid"

1:38 min

Andra utsläpp än koldioxid bidrar nästan lika mycket till växthuseffekten, konstaterar FN:s miljöorgan UNEP i en kommande rapport.  Och eftersom världens länder verkar ha svårt att enas om hur koldioxidutsläppen ska minskas under det pågående klimatmötet i Mexico, så föreslår nu forskare att förhandlingarna framöver ska inrikta sig mer på andra växthusgasutsläpp.

Sot, metan, marknära ozon och freoner är exempel på kortlivade gaser som med minskade mängder skulle leda till att uppvärmningen av atmosfären bromsas upp.
– Att minska utsläppen av kortlivade gaser kommer inte att stoppa den globala uppvärmningen. Men det skulle bromsa upp den, och ge oss en tidsfrist på tjugo-trettio år, säger atmosfärfysikern Veerabhadran Ramanathan, som är en av UNEP-rapportens vice-ordföranden

Dessa luftföroreningar utgör tillsammans åttio procent av den uppvärmning som utsläppen av koldioxid gör. Men den goda nyheten är att dessa gaser är så kortlivade. Så vi skulle se resultat inom ett par år eller ett årtionde, enligt professor Veerabhadran Ramanathan på Scripps institutet i San Diego.

– Vi har en möjlighet här att förena det som är bra globalt, med lokala intressen. Att rädda liv, jordbruk och att bromsa upp den globala uppvärmningen, säger professor Ramanathan.

I slutet av februari nästa år väntas rapporten från FN:s miljöorgan UNEP vara klar. Utöver den vetenskapliga bakgrunden, kommer UNEP-rapporten också att innehålla ett antal konkreta åtgärder för att minska utsläppen av dessa kortlivade gaser. 

Stockholm Environment Institute fungerar som vetenskapligt sekretariat för rapporten och Johan Kuylenstierna på SEI i York kan redan nu avslöja några av dessa förslag:

Partikelfilter på dieselbilar och lastbilar, se till att man inte bränner halm och sånt ute i fält i jordbruken, och sen på metan att man drar ned på metan från kolgruvor och distribution av gas i nätverk och sådana åtgärder.

Men att enbart minska utsläppen av kortlivade gaser räcker dock inte, påpekar professor Ramanathan. För att nå målet att den globala uppvärmningen ska stanna under två grader, krävs att vi både minskar utsläppen av de kortlivade gaserna. Och av koldioxid.

Claes Andreasson
klotet@sr.se