USA ändrar synen på Israels bosättningar

1:57 min

Kravet på en frysning av israeliska bosättningar har släppts av USA. Det innebär att de direkta fredssamtalen mellan israeler och palestinier inte kommer att återupptas.

 |

Palestinierna sätter sig inte vid förhandlingsbordet så länge israeliska bosättare fortsätter att bygga på den mark palestinierna har hoppats bygga sin stat på .

De närmaste dagarna kommer bedömare att fråga sig om fredsprocessen nu formellt är död.

USA medger att man misslyckats med att få Israel att gå med på ett byggstopp i bosättningarna på Västbanken. Detta är ett allvarligt bakslag för Washington. Byggstopp var president Barack Obamas första krav när han började engagera sig i fredsprocessen i Mellanöstern. Och stärkta av USA:s hållning, ställde palestinierna samma krav: utan byggstopp inga samtal.

– Det vore som att förhandla om en bit ost och medan vi pratar äter Israel upp osten, som en palestinsk politiker uttryckte det.

Israel har hela tiden stretat emot, men under ett begränsat byggstopp lyckades USA tidigare i höst få parterna att sätta sig ner i direkta fredssamtal. Men de hann bara träffas tre gånger innan denna temporära frysning löpte ut.

Sedan dess har USA försökt locka Israel att förlänga byggstoppet - bland annat med F 35-stridsplan och ett löfte att lägga in sitt veto mot alla anti-israeliska resolutioner i FN.

Palestinierna lägger skulden på Israel och säger att regeringen Netanyahu saboterat alla fredschanser.

I Jerusalem gav Israels försvarsminister, Ehud Barak, Wikileaks skulden för att USA inte haft tid med freden i Mellanöstern - något som ledde till sura kommentarer i Washington om att det kanske var Israel som distraherats av bland annat skogsbranden.

De senaste veckorna har flera bedömare frågat sig vilket datum framtidens historieböcker skulle använda för att formellt dödförklara fredsprocessen i Mellanöstern. Kanske blir det den 7 december, trots att USA lovar att ansträngningarna att finna en lösning fortsätter.

Vissa Mellanösternanalytiker menar också att, även om det är genant så kan detta bli ett bra tillfälle för USA att ompröva sin Mellanösternpolicy nu, när låsningen kring byggstoppet inte längre finns kvar.