Tema: När blir man vuxen?

- Man blir aldrig vuxen, svarar många människor när frågan ställs.
Varför är det så idag att en del människor inte gärna vill beteckna sig själva som vuxna?
Vad är det som gör att ordet har fått en så negativ klang?
Och vad är egentligen vitsen med att växa upp?
Tendens handlar den här veckan om att bli vuxen i en tid
då vuxenblivandet verkar ha förlorat sin attraktion.
Vi får höra människor i olika åldrar vrida och vända på begreppet Vuxen.
Och det är inte så lätt som man först kanske tror när man på allvar börjar fundera på
vad ordet Vuxen egentligen står för.
En programserie av Mia Blomgren.