Livsmedelslabb läggs ner

Gotland behöver av beredskapsskäl ett laboratorium som kan ta livsmedelsprover . Det tycker länsveterinären Lennart Persson som är allvarligt oroad över att Swedish meats tänker lägga ned laboratoriet i Visby.
Ett laboratorium behövs för att ta prover på vatten, livsmedel och djur. I första hand är det mikrobiologiska och kemiska analyser på sammansättning av livsmedel som behöver göras. Att skicka prover till fastlandet tar för lång tid, anser länsveterinären. Tidigare har det funnits flera laboratorier på ön och även enskilda har kunnat lämna in prov för analys. Länsveterinären har kallat till ett möte för att diskutera den uppkomna situationen.