Ont om tid för tillstånd för personlig assistans

2:15 min

Den första januari införs krav på att företag som vill anordna personlig assistans ska ha ett statligt tillstånd. Syftet är att förebygga och kontrollera fusk. Men reglerna för tillståndprövningen är ännu oklara och nu växer irritationen i branschen.

– Vi har ju fått väldigt lite tid på oss att förbereda oss, och vi vet fortfarande inte exakt vad det här kommer att innebära, trots att tillståndet börjar gälla om tre veckor, säger Daniel Åhlander som är ekonomichef på ett assistentföretag och också folkpartistisk kommunpolitiker i Nyköping.

Syftet med det nya tillståndet är att staten ska få bättre koll på företag de som fuskar med assistenserättningar, både genom rena bedrägerier och genom att till exempel fylla i felaktiga timrapporter.

I dag har 16 000 människor med olika funktionshinder rätt till assistans. Assistansersättningen kostade i fjol 26 miljarder kronor och sysselsätter cirka 70 000 assistenter.

Daniel Åhlander tycker att det nya tillståndskravet för assistansanordnare är bra:

– Jag tycker att det är självklart att den som ska ha en annan människas liv i sina händer och bli betald av skattemedel, någonstans ska kontrolleras.

Men sedan riksdagen beslutade om tillståndskravet i våras, har lagen legat för slutberedning på regeringskansliet. Den slutliga lagtexten kom ut först förra fredagen och nu har Socialstyrelsen, den myndighet som ska pröva tillståndsansökningarna, maximalt två arbetsveckor på sig att utforma de konkreta reglerna.

Maria Larsson (KD) är ansvarig minister:

– Information om att lagstiftningen ska komma på plats har ju funnits sedan länge, säger hon.

Men varför har det tagit så lång tid på ditt departement?

– Jag har inget bra svar på det. Jag följer ju inte exakt varje dag hur arbetet fortgår, men jag vet ju att kommunikation mellan socialdepartementet och Socialstyrelsen brukar fungera på ett väldigt bra sätt.

På Socialstyrelsen har man ännu inte definierat exakt vad som menas med anordnande av personlig assistans. Men den nya lagen innehåller övergångregler så att de som av anses ha en verksamhet igång ska få uppskov med sina ansökningar fram till 1 april nästa år.

Men senast om tre veckor ska alltså alla blanketter kring tillståndsprövningen vara klara. Kristina Söderborg, utredare på Socialstyrelsen, jobbar nu dygnet runt.

– Det är klart att det blir en prövning, men jag är helt inställd på att blanketterna är klara innan jag går på julledighet, säger hon.