Sverige och Norge samarbetar om grön el

1:40 min

Sverige och Norge har slutit ett avtal om en gemensam marknad för gröna el-certifikat. Avtalet träder i kraft januari 2012 och förhoppningen är att det ska skynda på utbyggnaden av förnybar energi och ge en stabilare elmarknad.

I Norge finns exempelvis planer på nya investeringar i vindkraftverk - som ska byggas i både Sverige och Norge, säger koncernchefen i det norska statliga bolaget Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

– Det betyder att vi kommer att investera i många vindkraftparker både i Sverige och i Norge.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Miljarder.

El-certifieringen innebär ett sätt att subventionera produktionen av grön energi, eller också kallad förnybar energi i form av vind-, vatten- eller bioenergi.

I Sverige har det funnits el-certifiering sedan maj 2003. Men att det nu slutits ett avtal mellan länderna gör att elmarknaden blir större. Och att också svenska bolag kan komma att göra nyetableringar i Norge, och tvärtom.

Södra skogsägarna har redan idag verksamhet i Norge och är et av de bolag som kan tänka sig att utvidga sin verksamhet, säger ekonomi- och finansdirektören Mikael Staffas.

– Det skulle kunna bli nya turbiner på massabruket i Tofte. Det skulle kunna bli vindkraftssatsningar. Vi har ju både skoglig verksamhet och verksamhet i vindlägen.

Förutom en större marknad för aktörerna och en ökad konkurrens hoppas näringsminister Maud Olofsson att avtalet också ska leda tillockså till att de svenska hushållen ska få en stabilare elproduktion framöver.

– Vi ser till att våra medborgare kan känna sig trygga även när det är kallt på vintern, att det finns tillräckligt med el och energi.

För Norges del, som brottas med stora koldioxidutsläpp, så vill den norska olje- och energiministern Terje Riis-Johansen att avtalet ska stimulera den norska industrin och lära av Sverige och producera mer grön energi.

– Vi har lång väg att gå i Norge innan vi är på samma nivå som Sverige när det gäller förnybar energi.