Svagt hopp om att enas i Cancún

2:05 min

Ett indiskt kompromissförslag om insyn och rapportering av utsläpp väcker visst hopp vid klimatmötet i Cancún, när två förhandlingsdagar är kvar.

Läget är annars ovisst och Sveriges miljöminister Andreas Carlgren vågar inte hoppas på framsteg.

– Det finns en chans att få mycket goda resultat. Men det hänger helt på om man kan lösa avgörande knutar som dels gäller Kyotoprotokollet, dels alla de utsläppsminskningar som man lovade i Köpenhamn bland både i-länder och stora utsläppsländer bland u-länderna.

Det är framför allt den stora gruppen G77 med utvecklingsländer som vill ha Kyotoavtalet kvar.

Kyotoprotokollets styrka är att det ensamt sätter bindande gränser för ledande industriländers utsläpp. Men en svaghet är att det bara omfattar knappt 30 procent av alla växthusgasutsläpp, och flera av länderna som är med har sagt att de inte vill avtala om begränsningar från år 2013, när Kyotoprotokollets andra period börjar.

USA, som står utanför Kyotoprotokollet, menar att utsläppen kan minskas genom olika initiativ men utan bindande avtal.

Att inte USA vill binda sig för utsläppsbegränsingar beror delvis på att inte heller Kina vill det. Men här på klimatmötet har ett indiskt förslag väckt lite hopp om att öppna den låsningen.

Det handlar om att följa upp utsläppen, som Kina tidigare varit emot. Här har det tolkats som att Kina kan godta det indiska förslaget. Men hur gärna kineserna egentligen vill det är osäkert.

– De har varit positiva men på ett inlindat sätt. Frågan är nu om det beror på om de gör motstånd eller för att de fortfarande förhandlar och vill vara säkra på att de för andra delar av förhandlingen på plats, säger miljöminister Andreas Carlgren.