Falkenberg

Kräver besked om giftet i Ätran

1:37 min

Falkenbergs miljöpolitiker hotar både Falkvarv och den egna kommunen med straffavgifter i miljonklassen om de inte senast i april kan redovisa klart hur mycket gifter det finns på Ätrans botten i hamnområdet.

 – Nu måste provtagningen ske. Hamnen har behov av muddring men vi kan inte muddra utan att veta vilka gifter som finns. Falkvarv behöver sänka sina dockor och det innebär att nu anser vi att vi inte kan vänta längre, säger Börje Tönsgård (M) som är ordförande i miljö- och höloskyddsnämnden.

Det har varit känt länge att bottenslammet vid Ätrans mynning innehåller höga halter av framför allt tributyl-tenn, ett ämne som har använts i båtbottenfärger. Förra året slogs det fast att Falkvarv och kommunen skulle dela på ansvaret för saneringen. Men inte mycket har hänt, så nu anser sig politikerna tvungna att ta till tvångsåtgärder: Senast i april måste ordentliga mätningar presenteras  annars riskerar både varvet och kommunen att få betala 900 000 kronor var i straffavgift eller vite.

Men det är bara ett steg på vägen. När det giftiga slammet kan var borta är fortfarande en öppen fråga, konstaterar miljönämndens vice ordförande Bengt Hackberg.

 – Jag förstår att det kan verka lite spektakulärt att man lägger ut ett hot om ett vite på rätt så stora belopp, men det gör vi för att alla ska tjäna på det. Att man får göra en ordentlig provtagning i hamnbassängen för att sen kunna muddra. Det har varit en process som dragit ut på tiden tills vi nu tänker att vi fattar detta beslutet för att få en fast tidpunkt när detta kan ta slut.