Arbetsförmedlingen: "Fas 3 fungerar bra"

1:38 min

Många i Fas 3 tycker att de har hamnat på en slutstation och att de utnyttjas av arbetsgivare, men Eva-Lisa Höglund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, anser att systemet med Fas 3 fungerar bra.

– Det är naturligtvis ibland svårt att göra gränsdragningar om vad som är ordinarie arbete, men min bild är ändå att det är sysselsättning och att det är sådant arbete som inte skulle ha blivit utfört om inte de här personerna fanns, säger Eva-Lisa Höglund.

Arbetsförmedlingen anser alltså att arbetsgivarna tar sitt ansvar?

– De allra flesta gör det. Sedan finns det alltid någon som dyker upp som utnyttjar det. Men vi har styrt om våra resurser och sett till att vi lägger mer tid på just de här personerna.

Hur tar ni arbetsgivarna i örat?

– För det första ska man komma ihåg att det här är väldigt sällsynt. När det dyker upp så händer det att vi avbryter en Fas 3-plats. Men det är väldigt sällsynt.

Hur vanligt är det?

– Vi har ingen statistik på det. Men normalfallet är personerna får en meningsfull sysselsättning, och de får ett socialt sammanhang. Man får inte glömma att det är personer som inte har arbetskamrater, ingen att äta lunch med, eller en arbetsgivare som bryr sig om att man kommer på morgonen, säger Eva-Lisa Höglund.

Enligt arbetsförmedlingen kommer antalet personer i Fas 3 att fortsätta öka fram till hösten 2013, därefter blir de färre, enligt den här prognosen.

Många i Fas 3 tycker att de hamnat på en slutstation i arbetsmarknadspolitiken. Men enligt arbetsförmedlingen är det 350 personer per månad som i dag lämnar Fas 3, som går vidare till utbildning eller ordinarie arbete.