Förskola på förorenad mark

1:54 min

Marken vid förskolan Koltrasten i centrala Kolbäck i Hallstahammar är förorenad med olika tungmetaller som bly, zink och koppar. Nu måste de 45 barn som går där flytta till en ny lokal.

Det berättar Anders Östling som är miljöchef i Hallstahammars kommun.

--Det är inte akut farligt för barnen, men det är onödigt att barn vistas i en sån här miljö. Sådana här metaller ska inte förekomma i en förskolemiljö, säger han.

Förskolan Koltrasten i Kolbäck ligger på gammal industrimark och har legat där sen 1996.

Ända sen 1930 har det funnits olika industrier där och på den 4 000 kvadratmeter stora tomten har man alltså hittat förhöjda värden av bly, koppar och zink. Man har borrat och tagit prover mellan en halv meter och fyra meter ner i marken.

Längst ner är halterna mycket höga, på en halvmeters djup förhöjda.

Även om det inte är akut höga halter ska inte barn behöva få i sig det här, resonerar kommunen, eftersom man under ett helt liv ändå får i sig tungmetaller på olika sätt.

--Man får i sig bly med konserver och grönsaker. Det gäller att minimera exponeringen så mycket som möjligt, säger Anders Östling.

Marken vid förskolan Koltrasten är en av drygt 2 400 objekt i hela länet där det finns giftig industrimark. 45 av objeketen räknas som akuta och prioriterade och dit hör Koltrasten.

Nu ska marken grävas upp, schaktas bort och tas om hand. Frågan är vad som händer med de 45 barn som går på förskolan.

Om de ska stanna i lokalerna och leka på en angränsande tomt som inte har gifter i marken, tills kommunen har byggt en ny förskola. Eller om de omedelbart ska flytta till en lokal som är en tillfällig lösning;

Catharina Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar:

– Jag skulle föredra en permanent lösning, att vi bygger en helt ny förskola på en gång och att man anpassar verksamheten efter det. Barnen kan ju leka på den angränsande tomt där det inte finns några miljögifter, säger hon.