Miljöstation i Visby dröjer

Det finns fortfarande ingen miljöstation i Visby, där det går att lämna miljöfarligt avfall som sprayburkar och målarfärg. Om tre veckor har kommunen lovats besked från miljödomstolen.
Under lång tid har kommunen väntat på besked från miljödomstolen om den gamla soptippen i Visby ska få användas som miljöstation. Till sommaren hinner miljöstationen troligen inte bli klar och om beslutet överklagas kommer det att dröja ännu längre. Under tiden får Visbyborna lämna sitt avfall till miljöbussen vid Allégatan, eller köra till miljöstationen i Roma.