Kyotoprotokollets framtid är osäker

1:35 min

Klimatförhandlingarna i Cancún står och väger mellan ett misslyckande eller att gå vidare mot ett nytt klimatavtal om minst ett år. Nyckelfrågan är hur framtiden ska bli för Kyotoprotokollet, det avtal som förbinder industriländer att minska utsläppen av växthusgaser. 

– Visst har Japan ett hårt tryck på sig från världen, men Kyotoprotokollet är varken ett effektivt eller rättvist sätt att möta den utmaning som växthuseffekten är, sa Akira Yamada, talesman gör japanska regeringen.

Inte bara Japan, utan också Kanada och Ryssland vill lämna Kyotoprotokollet. Men därmed sitter en av grundbultarna i FN:s klimatkonvention väldigt löst, när förhandlingarna går in på sista dygnet.

Förhandlingarna har fastnat i en strid om själva proceduren för klimatförhandlingar. Ska man som i dag ha två spår, med klimatkonventionen och Kyotoprotokollet?

Eller ska man, som Japan vill, ha ett bindande avtal som omfatta de flesta stora utsläppsländer? Och hur ska de utsläppsminskningar som länderna lovade i Köpenhamn bli bindande?

Japans regering vill inte missgynna sin egen industri genom att ta på sej hårdare klimatkrav än konkurrentländerna, Kina står utanför.

Efter klimatmötets presskonferens protesterade japanska miljöorganisationer mot sitt eget lands taktik.

Värdlandet Mexiko, som tagit en ledande roll i förhandlingarna, har som mål att klimatmötet ska kunna avslutas som planerat natten mot lördag svensk tid.