nyheter | film

"Filminstitutet är otacksamma bidragstagare"

Otacksamma bidragstagare, så kallar kulturdepartementets sakkunnige Erik Kristow Svenska Filminstitutet på sin facebooksida. Oförskämt, tycker Filminstitutets styrelseordförande Håkan Tidlund. Han har även fått brev från kulturministern som är besviken över att Filminstitutets tillförordnade vd talat om att de föreslagna 60 miljonerna till digitaliseringen av biografer kommer för sent.

Det var 29 november som Filminstitutets tillförordnade vd Bengt Toll i intervjuer med SVT:s Kulturnyheterna och Dagens Nyheter uttryckte en rädsla för att digitaliseringen av biografer kan leda till att hälften av landets biografer får mycket svårt att klara sig ekonomiskt om de inte snabbt får finansiellt stöd, och att de 60 miljoner som kulturdepartementet har förslagit från och med 2012 är för lite och kommer för sent.

Bengt Tolls uttalande fick även kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att reagera. I ett brev till Filminstitutets styrelseordförande Håkan Tidlund skriver hon att hon är besviken på Filminstitutets reaktion på satsningen och att istället för att ropa efter mer pengar borde Filminstitutet ta ansvar för sin verksamhet. Håkan Tidlund blev mycket förvånad över att få brevet.

– Jag tolkar det som att man som att man från Lena Adelsohn Liljeroths sida inte vill att vi över huvud taget ska svara frågor från massmedia. Det tycker jag är anmärkningsvärt eftersom det är en del av de viktigaste uppgifterna för Svenska Filminstitutet. Att vara med i debatten och svara på frågor vad gäller svensk film, säger Håkan Tidlund.

Och han blev särskilt förvånad över att brevet innehöll faktafel.

– Det står bland annat att vi kritiserar beslutet att det kommer 60 miljoner till digitaliseringen, och det är ju helt fel. Det vi har sagt är att vi tycker att det kommer lite sent.

– Det andra som står i brevet, att vi ropar efter mer pengar, är inte heller rätt. Vi har sagt att svensk film behöver 100 miljoner kronor till. Men det förutsätter att vi får ett breddat filmavtal. Så naiva är vi inte att vi tror att vi ska få 100 miljoner kronor i ytterligare statsmedel, säger Håkan Tidlund.

Kulturministerns sakkunnige Erik Kristow skriver på sin facebooksida att Svenska Filminstitutet är otacksamma bidragstagare och att Bengt Toll ger uttryck för en alltför välbekant klagosång. De borde istället borde vara glada över regerings satsning, skriver han.

– Ja det är klart att man kan använda olika ord. Men bidrag eller stöd, det handlar fortfarande om en statlig satsning på digitalisering av biografer, säger Erik Kristow.

Ska Svenska Filminstitutet vara tacksamma?

– Det vet jag inte. Vi kräver självklart inte tacksamhet av dem som får statliga bidrag eller stöd. Men det är kanske bra också att man ger en balanserad bild av hur satsningen ser ut.

Är det lämpligt att man som sakkunnig på kulturdepartementet kallar Svenska Filminstitutet för otacksamma bidragstagare?

– Ja, det är ju lite, vad ska man kalla det, en något slarvig formulering kanske. Men grundbudskapet är att vi har nu gjort en satsning på 60 miljoner kronor och att som kommentar till det bara säga att det är för lite och för sent är en väldigt konstig reaktion, säger Erik Kristow.

Och han anser inte att kulturministern försökte tysta Svenska Filminstitutet genom brevet till Håkan Tidlund.

– Nej, det är fritt fram att föra fram sin uppfattning. Och det är det vi gör också, i brevet till Håkan Tidlund.

Håkan Tidlund är bestört över Erik Kristows beskrivning av Filminstitutet som otacksamma bidragstagare.

– Oförskämt. Det är ett sensationellt uttalande, tycker jag.

Kulturnytt har sökt kulturministern för en kommentar men Lena Adelsohn Liljeroth har avböjt att medverka och hänvisar till det brev hon skickat till Håkan Tidlund.