"Bilder i att överleva"

1:06 minMan behöver inte vara naturintresserad för att stanna upp inför Brutus Östlings bilder. Själva livets drama speglas där. I ögonen på en havsörn eller i närvaron hos en krushuvad pelikan där vi verkar vara placerade mellan dess tre meters vingspetsar.

Kanske lyckas han spegla deras inre. I så fall är det ett resultat av hans intensiva, ja besatta sätt att vara. Det har medfört drama i hans eget liv.

Han var rekordung förläggare med sparsmakad utgivning och det är först på senare år som genombrottet kom - som naturfotograf. Prisad och efterfrågad nu av både bok- och fotonördar.Martin Dyfverman träffar honom i ett ganska nytt liv i Göteborg för Tendens under temat: Tre samtal om att resa sig