Ingen kontroll av personuppgifter från FRA

2:31 min

FRA:s utlämning av svenskars personuppgifter till andra länders myndigheter kontrolleras inte av någon. Statens inspektion för underrättelseverksamheten, SIUN, som har att se till att FRA följer lagen, har inte resurser för att bevaka allt vad FRA gör, säger inspektionsordföranden Hans Jörgen Andersson.

- Vi har en begränsad möjlighet att sköta hela kontrollverksamheten som SIUN har att sköta. Vi kan inte kontrollera alla uppgifter ständigt utan det sker enligt en planlagd verksamhet, säger Hans Jörgen Andersson.

FRA bedriver spaning för att skydda Sverige från hot utifrån. De samarbetar bland annat med motsvarande spaningskontor i andra länder.

I detta samarbete ingår utbyte av information om fysiska personer, som kan tänkas innebära ett hot.

FRA:s hantering och utlämning av personuppgifter är åtgärdad med stränga regler, för att skydda den personliga integriteten.

Det är Statens inspektion för underrättelseverksamheten, SIUN, som har i uppdrag att se till att FRA följer de stränga reglerna. Det är något som inspektionen inte hinner med.

- Det pågår ingen sådan kontroll nu.

Ni tycker ändå att ni utför era arbetsuppgifter?

- Ja det menar jag att vi gör.

En annan myndighet som ska kontrollera FRA:s hantering av personuppgifter är Datainspektionen.

Men samverkan med andra länders spaningsmyndigheter ingår inte i kontrollen säger Datainspektionens jurist Oskar Öhrström till Ekot.

Kontrollproblemet är olösligt enligt freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell. Mängden information är helt enkelt alltför stor för att ha en heltäckande kontroll av FRA, säger han.

– För att göra en ordentlig kontroll av verksamheten så krävs väldigt stora resurser. Det är helt ogörligt för de här kontrollorganen att klara av en riktigt genomträngande kontroll.

Vad ska man ha kontrollorgan till om de inte kan göra sitt jobb?

- Kontrollorganen har ju oftast en symbolisk och en preventiv funktion.

– Symboliskt för att man ska visa ifrån ett demokratiskt samhälle att också underrättelse och säkerhetstjänsterna lyder under någon slags parlamentarisk översyn och att blotta existensen av de här kontrollorganen ska få myndighetspraxis att överensstämma med de bestämmelser som finns, säger Wilhelm Agrell.

Betyder det att det är ofrånkomligt att göra fel?

– Det är omöjligt att undvika att det slinker med material som man inte har någon aning om vad det är egentligen.