Klimatmött i Cancún

Klimatförslag får starkt stöd

1:23 min

På FN:s klimatmöte i Cancún får förslaget till slutdokument stöd från de flesta länder som hittills har kommenterat det. Några latinamerikanska länder säger nej till dokumentet, och därför kan mötet dra ut på tiden.

Tidigare under klimatmötet har alla undrat om Japan kommer att stjälpa försöken att nå en uppgörelse.

Men det slutförslag som kom sent på fredag eftermiddag, lokal tid, accepterades av Japan, som rekommenderade andra länder att göra samma sak. Men Bolivia, Venezuela och Kuba är emot förslaget.

Bolivias talesman sa att det innehåller alltför lite för att garantera de utsläppsminskningar som behövs, och sa att Bolivia inte vill skriva under ett dokument som sänder människor in i livsfara. Han syftade på att förslaget bygger på de frivilliga åtaganden länderna gjorde i Köpenhamn, och som inte väntas räcka till för att begränsa temperaturökningarna till två grader, som klimatforskarna sagt är nödvändigt.

Annars har de flesta länder här har sagt att de tycker förslaget är balanserat och ger bra underlag för att klimatförhandlingsprocessen ska kunna fortsätta. Ett tag såg det ut som att hela FN:s klimatförhandlingsprocess var på väg att säcka ihop.

Japan och även Kanada och Ryssland har ju sagt att de vill lämna Kyotoprotokollets andra period, eftersom Kina och USA står utanför och slipper utsläppsbegränsningar. Nu har klimatmötet försökt baka in Köpenhamns frivilliga åtaganden med de formella avtal som finns.

En första kommentar från den svenska delegationen säger att det är ett framsteg att klimatförhandlingarna överlevt, men att åtagandena inte går tillräckligt långt.