Kampanj mot svartjobb börjar i skolbänken

För att få bukt med svartjobben räcker det inte med rot-avdraget menar Sveriges Byggindustrier, arbetsgivare och fackförbund inom byggsektorn. De har tagit saken i egna händer. Från och med nu startar en flermiljonssatsning upp. Attitydkampanjen. En kampanj som ska ändra inställningen till svartjobb redan på utbildningsnivå.

I ett av klassrummen på rörmokarutbildningen i Liljeholmen i Stockholm står representanter från Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och en etablerad rörmokare.

Attitydkampanjen börjar här och handlar om hur man ska ändra attityden till svartjobb från start, ett flermiljonsprojekt där man planerar att besöka samtliga sveriges byggutbildningar på gymnasienivå.

Skatteverket berättar vilka konsekvenser svartjobb får, ekobrottsmyndigheten beskriver vad som händer när större företag anställer svart eller när enstaka personer extraknäcker och tar ersättningen som svarta pengar. Några elever berättar om sin inställning till att jobba svart.

En elev säger att han hört prat om folk som både fått erbjudanden och som utför svartjobb.

Många elever hade en ogenomtänkt inställning till svartjobb. Men det verkade som om de flesta fick sig en ordentlig tankeställare under föreläsningen.

En elev berättar att han fått en förändrad syn på svartjobb eftersom det handlar om miljardbelopp.