Muslimska friskolan stängs

Regeringsrätten har beslutat att INTE meddela prövningstillstånd för den muslimska friskolan El Dagve i Jönköping.
Det innebär att den muslimska friskolan nu måste stänga.

Det var  för ett år sedan som skolverket bestlutade dra in skolans tillstånd med hänvisning till en lång rad allvarliga brister. Sedan dess har dock skolans huvudman Hassan Meri överklagat beslutet ända till regeringsrätten - som nu sätter stopp för skolan.


Från det att skolverket beslutade att dra in skolans tillstånd till att beslutet nu vinner laga kraft har Jönköpings kommun tvingats betala ut 1,2 miljoner kronor till skolan.
Jönköpings kommun har redan en plan för vilka kommunala skolor som de 20 barnen på skolan ska hänvisas till när den nu stängs, säger skols- och barnomsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Magnus Rydh, till Sveriges Radio Jönköping.