Peder Hofmann

3:19 min

Peder Hofmann är chef för utbildningsavdelningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är musiklärare i botten och pianist. Han har skrivit egen musik som finns representerad på CDn Svenska öar. Inspirerad av Stockholms skärgård har han skrivit stycken för piano och bas och han framför dem tillsammans med basisten Jan Adefelt. Den är inspelad av ljudnestorn Bertil Alving.