Svensk imam uttalar fatwa mot terrordådet

1:59 min

Nu har en svensk imam uttalat en fatwa mot självmordsbomben i Stockholm, en tydlig markering mot dådet. Det är Hassan Moussa, en av en svensk islams mest inflytelserika imamer som uttalar fatwan.

– Det som har hänt är förbjudet, brottsligt, det är en terrorhandling. Det är ett brott mot mot islamsk sharialag. Det som har hänt är en synd. Om vi går till koranens text, så står det "ta inte en annans liv. Gud har förklarat det heligt, annat än i rättfärdigt syfte. Om någon dödats med orätt ger vi den som för hans talan bemyndigande.", säger Hassan Moussa.

Det som den här mannen har gjort genom att döda sig själv är, säger Hassan Moussa, att bryta mot Guds lag.

Efter självmordbomben i Stockholm i lördags är det flera svenska imamer som har fördömt händelsen, men det har varit deras personliga reaktion och ställningstagande.

Nu kommer en fatwa, och det är stor skillnad. Det är samtidigt som ett domslut, som ett prejudikat i en domstol, en regel och en förklaring, allt i ett. Det är det som ska vägleda muslimer i livet

Den kan bara uttalas av vissa, särskilt högt uppsatta imamer. Hassan Moussa är en sådan och är vice ordförande i det svenska Fatwarådet, och sitter även i styrelsen för Europeiska fatwarådet.

Hassan Moussa säger i sin fatwa att inte bara det självmordsbombaren gjorde är oacceptabelt, utan även att hylla det som han har gjort.

– Det är förbjudet att godkänna det som har hänt eller försöka rättfärdiga det. De som accepterar det eller rättfärdigar detta är lika skyldiga som gärningsmannen själv.

Moussa kan i och med sin höga ställning inom islam själv utfärda en fatwa, men uppmanar också andra imamer i Sverige att ställa sig bakom.

– Jag uppmanar alla imamer att ansluta sig bakom den här fatwan. Och inte bara ställa sig bakom fatwan utan även se till att den förverkligas och att de ska betrakta Sverige som ett fredligt land.