Allt fler ensamkommande flyktingbarn försvinner

2:26 min

Allt fler ensamkommande asylsökande barn försvinner i Sverige och kritik riktas nu från flera håll att ingen myndighet tar ansvar. I år har runt 250 barn försvunnit, och många av dem förblir försvunna.

Av runt 480 barn som försvunnit 2009-2010 är fortfarande runt 350 borta, enligt Migrationsverkets siffror, och flera organisationer är upprörda. En av dem är Ecpat Sverige. Generalsekreterare Helena Karlén menar att svenska myndigheter gör för lite och att barnen riskerar att utnyttjas.

– Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt att veta att det finns så många barn som är totalt utan skyddsnät och att det finns anledning att misstänka att vissa kan ha hamnat i någon form av exploatering, inklusive sexuell exploatering, säger Helena Karlén.

Det handlar alltså om runt 350 ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige, men som försvunnit under 2009 och 2010 och som fortfarande är borta.

– Om det är flera hundra som vi inte vet var de befinner sig någonstans tycker jag att det är akut, säger Olof Risberg som jobbar som psykolog på Rädda barnen och som själv har mött en del av de ensamkommande barn som avvikit från Sverige.

Han säger att de lever i en mycket otrygg vardag med ständig risk att utnyttjas på olika sätt.

– En pojke som jag tänker på jobbade under rätt så vidriga omständigheter tycker jag. Väldigt dålig lön och väldigt långa arbetstider. Det blir ju någon sorts rättslöshet att inte ha de rättigheter som vi alla har.

– Jag tycker den här gruppen måste prioriteras mycket, mycket mer än vad vi gör i dag. Tänk dig själv en 15-16-17-åring som man inte vet var hon eller han är någonstans. Det är ju fullständigt fasansfullt, säger han.

Enligt både Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL, försvinner de flesta barn antingen när det blir klart att de får avslag på sin asylansökan eller att det blir klart att de är så kallade Dublinärenden, alltså att de inte kan söka asyl i Sverige för att de sökt asyl i ett annat EU-land.

Och just de barn som är så kallade Dublinärenden har avvikit från bland annat behandlingshemmet Skeppet i Skara, där Jonas Lundkvist är föreståndare. Han säger att de är rädda för att återvända till länder som till exempel Malta eller Italien.

– De berättar om övergrepp, fysisk och psykisk misshandel. I vissa fall slavarbeten, oro och att de får tigga mat, säger Jonas Lundkvist.

När barnen avviker blir det en polissak, men enligt Bo Torstensson som varit god man för flera ensamkommande barn som avvikit, så är det i praktiken ingen som letar efter barnen.

– Man gör inget alltså. Det är inget prioriterat mål för polisen, säger Bo Torstensson.

Och generalsekreteraren för Ecpat, Helena Karlén som ser många brister i hanteringen av avvikta barn, är kritisk och kräver en bättre samverkan mellan Migrationsverket, kommun och polis.

– Det är en flathet från svenskt håll som inte kan accepteras, säger hon.