Fallet Liljeqvist

Hård kritik mot polisens internutredningar

2:28 min

I dag onsdag presenteras slutrapporten i den utredning som tillsattes efter Ekots avslöjanden om polisingripandet som ledde till Johan Liljeqvists död. Och det riktas hård kritik mot polisens internutredningar i en rapport från professor Dennis Töllborg som anlitats av polisen för granska dess internutredningar. 

– I vilket annat sammanhang som helst där polisen arbetade som man gör med just internutredningar skulle det bli ramaskri, säger professor Dennis Töllborg som har lett Västra Götalandspolisens utredning.

För att komma tillrätta med de stora bristerna i polisens internutredningar borde alla händelser när något dött vid ett polisingripande utredas. I dag startar bara en utredning om det finns misstanke om brott.

Dennis Töllborg säger att en internutredning måste komma igång snabbt, och ta reda på vad som hänt. Först därefter ska åklagare ta ställning till om något misstänkt brott begåtts. Men i dag är det tvärtom, och med det system som finns i Sverige i dag riskerar viktiga bevis att förstöras.

– De som gör utredningen fokuserar på att dokumentera händelsförloppet och gör det omgående, det är det jag menar är nyckeln. Det är där vi gör fel i Sverige, det är där man är så professionellt kompetent i England till exempel.

Den särskilda utredning, som i dag alltså presenterar sin slutrapport, tillsattes av länspolismästaren i Västra Götaland efter Ekots granskning av det polisingripande som ledde till Johan Liljeqvists död för drygt två år sen.

I det fallet dröjde det innan internutredningen kom igång. Bland annat för att Göteborgspolisen inte misstänkte att någon av de kollegor inom Göteborgspolisen som gjorde ingripandet begått brott.

Istället beskrev poliserna först händelsen så här: "Personskada utan misstanke om brott på grund av polisverksamhet."

Det dröjde också länge innan de inblandade poliserna förhördes. De första förhören med poliserna skedde först sju månader efter dödsfallet. I stället valde Göteborgspolisens internutredare att förhöra Johan Liljeqvist flickvän.

Dennis Töllborg säger att poliser som varit inblandade i ett våldamt ingripande ska hållas i sär så att de inte kan prata ihop sig, och förhöras direkt.

– Att så snart det är på det sättet att det inträffar en allvarlig skada eller att någon avlider i anslutning till ett polisingripande så ska man rutinmässigt se till att de här poliserna som är inblandade i detta avskiljs från uppdraget och hörs med en gång. I Johan-fallet skulle det ha gjorts vid femtiden på morgonen, säger Dennis Töllborg.

Nu kommer kritik även från chefs-JO Mats Melin, han säger att fallet Johan Liljeqvist visar att dagens system inte fungerar. Han berättar att de inblandade polismännen inte hördes förrän flera månader efter händelsen.

– Så kan det inte fungera, säger Mats Melin.

Han menar att det är dags att de utredningsförslag som lämnats sedan flera år tillbaka tas på allvar. I den kritiska rapporten som blev offentlig i dag står det bland annat att alla händelser där någon dött eller skadats efter ett polisingripande måste utredas omedelbart även om det inte finns någon misstanke om brott.

Justitieminister Beatrice Asks pressekreterare säger att regeringen inte kommer att gå vidare med föslagen eftersom de skapar rättsosäkerhet. Det håller Mats Melin inte med om.

– De problemen kan inte vara större än att de går att lösa, säger han.