Sång får barn att mogna fortare

1:59 min

Att sjunga som liten främjar ett barns mentala mognad mer än man tidigare kunnat se, enligt en tysk undersökning bland 500 förskolebarn. De barn som sjöng mycket klarade dubbelt så ofta mognadstest för skolan jämfört med de barn som sjöng mindre.

Att man blir glad av att sjunga och att sång är bra för hjärnan har flera studier visat de senaste åren.

– Det nya i vår studie är att vi med sociologiska verktyg för första gången kan visa vilken stark positiv effekt på barns tidiga utveckling som sång har. Det har man inte sett tidigare, säger Doktor Thomas Blank på universitetet i Bielefeld i Västfalen.

Thomas Blank och hans kolleger har intervjuat 500 stycken 5-åringar för att avgöra om barnen sjunger mycket eller sjunger lite. Sen har man låtit barnen genomgå ett skolmognadstest som alla förskolebarn i Tyskland gör, och där visade det sig att 88 procent av de barn som sjöng mycket klarade skolmognadstestet. Däremot bland barn som sjöng lite så klarade bara hälften, 44 procent, skolmognadstestet.

I undersökningen har forskarna också tagit hänsyn till faktorer som föräldrarnas bildningsnivå. Men hur de än vände och vred på siffrorna, så hade sjungande barn hela tiden stora försprång framför de mindre sjungande barnen.

De sjungande barnen var bland annat bättre på språkutveckling och bättre i sitt sociala beteende och i sin förmåga att hantera aggression.

En invändning mot undersökningen kan vara att barn som redan är kreativa och intelligenta kanske är mer benägna att också sjunga mer. Men Thomas Blank menar att forskningen i allmänhet snarare talar för att det är sjungandet som är orsaken till intelligentutveckling, och inte tvärtom.

– Jag tror att det allmänna forskningsläget snarare talar för att sjungande är orsaken till intelligensutveckling i dess bredaste bemärkelse, snarare än tvärtom, säger han.

Referens:
Thomas Blank, Karl Adamek. Singen in der Kindheit - Eine empirische Studie zur Gesundheit und Schulfähigkeit von Kindergartenkindern und das Canto elementar Konzept zum Praxistransfer. 2010. Waxmann Verlag.