USA stämmer BP efter oljekatastrofen

1:09 min

Den amerikanska staten stämde i dag BP och åtta andra företag för oljeolyckan i Mexikanska golfen tidigare i år. Som mest kan de komma att få betala drygt 20 miljarder dollar i skadestånd.

Justitieminster Eric Holder säger att BP och de andra företagen bröt mot säkerhets- och miljöregler och att det var det som orsakade olyckan, det största oljeutsläppet i USA:s historia.

Den amerikanska staten kräver ersättning för de kostnader man haft för röjningsarbetet och för de miljöskador som uppkom. Holder säger att stämningen bara är första steget och att det kommer att bli en lång rättslig process.

Eric Holder säger att justitiedepartementet också har en pågående renodlad brottsundersökning och att den kommer att fortsätta vid sidan om den här civilrättsliga stämningen, men ännu har det inte förts fram några formella brottsmisstankar.

Stämningsansökan är inlämnad till en domstol i New Orleans. Justitiedepartementet har inte angett någon konkret summa som man begär, men om domstolen finner att BP och de andra företagen har gjort sig skyldiga till grov vårdslöshet kan skadeståndet, enligt en beräkning, hamna på 21 miljarder dollar.

Det var den 20 april som oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade och sedan sjönk på djupt vatten. Elva människor dödades.

Först i början av september plomberades oljekällan för gott. Enligt de amerikanska myndigheterna hade det då vällt ut mer än 750 miljoner liter olja i vattnet.

BP hävdar att det var mindre än så och hur stort utsläppet var kommer att påverka ett eventuellt skadestånd.

Efter olyckan inrättade BP en fond på 20 miljarder dollar som ska användas för ersättning till dem som drabbades. Om det dessutom blir ett skadestånd så kommer det att gå utöver den summan.

BP självt har räknat med att olyckan kommer att kosta företaget 40 miljarder dollar och de säljer nu av tillgångar för att få ihop de pengarna.

Tidigare rapportering om oljeläckan